VUCA Times

Client
Dutch Interieur Institute,
Blue Madia, Greenhat Innovation,
Zuzanna Skalska

Services
Design of Publication
Print Production

Projekt oraz produkcja prestiżowej publikacji Trend Booka autorstwa Zuzanny Skalskiej.

Maciej-Kawecki-portfolio-433_ok
Maciej-Kawecki-portfolio-453_ok
Maciej-Kawecki-portfolio-445_ok

Photos:
Agnieszka Szenrok

Publikacja Trend Booka, podobnie jak poprzednie edycje, zawiera aktualizację i komentarz dotyczący dominujących zjawisk ekonomiczno-społecznych na świecie i aktualnych trendów wśród zachowań konsumentów. 

Maciej-Kawecki-portfolio-446_ok
TB4_web_ok_2000px_011-1
Maciej-Kawecki-portfolio-459_ok
TB4_web_ok_2000px_009-1
Maciej-Kawecki-portfolio-458_ok
Maciej-Kawecki-portfolio-460_ok
Maciej-Kawecki-portfolio-463_ok

Brandburg Studio odpowiada za całościową wizję artystyczno-
-wizualną wydania, jak również za skład techniczny do druku i produkcję Trend Booka.

Maciej-Kawecki-portfolio-427_ok
Maciej-Kawecki-portfolio-456_ok
TB4_web_ok_2000px_017-1
TB4_web_ok_2000px_016-1
TB4_web_ok_2000px_010-1
TB4_web_ok_2000px_013-1
TB4_web_ok_2000px_012-1
TB4_web_ok_2000px_014-1

Książka oprawiona została w klasyczne czerwone płótno i ozdobiona tłoczoną typografią pokrytą złotą folią. Prestiżowy charakter publikacji podkreślają zaokrąglone rogi okładki i stron oraz kolorowe tasiemki odpowiadające kolorom rozdziałów.

Maciej-Kawecki-portfolio-418_ok
TB4_web_ok_2000px_006-1
TB4_web_ok_2000px_019-1

© Brandburg Studio 2020