Nowa
Edukacja,
Nowa
Generacja.

BLOG EDUKACJA

Praca w interdyscyplinarnych zespołach to już rzeczywistość. Dlatego Warto uczyć się nowych sposobów współtworzenia rozwiązań, myślenia kreatywnego i nowoczesnych metodyk współpracy.

O wartości edukacji jako takiej nikogo nie trzeba przekonywać. Możliwość kształcenia się praktycznie przez całe życie daje ludziom możliwość nie tylko budowania własnych kompetencji, lecz także rozwijania pasji, talentów, czy wreszcie – spędzania quality time z ciekawymi ludźmi, rozbudzania nowych zainteresowań. Tymczasem dzisiejszy model edukacji nie zmienił się zbytnio od XIX wieku. Wciąż wiele uczelni, szkół czy prywatnych kursów opartych jest o zasady budowania zarówno państwowości, jak i społeczności epoki przemysłowej. Kto z nas czuje się w tym schemacie zmotywowany, wolny, szczęśliwy?

EDU_COVER_BUSINESS_1000px_001

Teoria inteligencji wielorakich Gardnera ma już ponad 40 lat. Znalazła jednak zastosowanie w niewielu oficjalnych formach edukacji. Szczególnie pomijane wydają się być inteligencja emocjonalna oraz nieuwzględnione przez Gardnera kompetencje sensoryczne – wciąż zawstydza się dzieci wąchające przedmioty, z którymi się stykają, a chłopców skutecznie oducza korzystania z intuicji. Jesteśmy dynamicznym, żywym połączeniem tego, co logiczne, symetryczne, tego co barwne, tego co skoczne, połączeniem rymów, nastrojów, smaków. Bez ich szeregowania, wartościowania, ustawiania w hierarchii. I co najważniejsze – możemy nieustannie czerpać przyjemność z rozwijania własnego intelektu.

EDU_COVER_DEVELOP_1000px_003
EDU_COVER_DEVELOP_1000px_004

Zarówno małe dzieci, które nabywają umiejętności we wszelkich obszarach życia, od motorycznych po abstrakcyjne myślenie, jak i dorośli, których kompetencje wydają się być w pełni ukształtowane, mogą w dowolnym momencie podjąć nowe aktywności i rozwijać swoją kreatywność. To właśnie zdolność do twórczego łączenia wiedzy z wielu dziedzin oraz sprzęgania ludzi o odmiennych sposobach myślenia w skuteczne w działaniu zespoły są siłą napędową nowoczesnych firm, organizacji, państw, a także – w mikroskali – nieformalnych grup, a nawet rodzin. Efekt synergii powstaje w momencie, w którym pozwolimy zderzyć się ze sobą pozornie przeciwstawnym postawom czy schematom przetwarzania informacji.

EDU_COVER_KIDS_1000px_001
EDU_COVER_DEVELOP_1000px_001
EDU_COVER_KIDS_1000px_002
EDU_COVER_KIDS_1000px_004

Czy kluczową rolę w projekcie może odegrać fakt, że jeden z członków zespołu po pracy tańczy salsę, a cichy introwertyk siedzący w rogu sali jest niezwykle wrażliwy na zmiany temperatury? Czy tłumaczenie tekstur na dźwięki, przekładanie słów zawartych w misji firmy na kolory lub smakowanie nastrojów ma jakiekolwiek znaczenie w branży ubezpieczeniowej?

W Brandburg Studio wiemy, że tak właśnie jest. Kreatywność jest cichą siłą drzemiącą w każdym z nas, uruchamiającą zasoby intelektualne, pozwalającą przenieść wiedzę merytoryczną na zupełnie inny poziom, dostępny emocjom i zmysłom. 

/

Kształcimy, szkolimy, otwieramy głowy wszystkim – dzieciom i dorosłym, niezależnie od poziomu formalnego wykształcenia. Wierzymy, że pozytywna zmiana możliwa jest zawsze i zaczyna się właśnie teraz.

B-maciej-kawecki_highres

Maciej Kawecki
CEO
Branding Expert / 
Creative Director
Educator

kawecki@brandburg.studio
Linkedin: Maciej Kawecki Brandburg

© Brandburg Studio 2020