BLOG VISUAL DESIGN

System Informacji Miejskiej Miasta Poznań,
praca kreatywna w projektach publicznych

Kilka słów o specyfice pracy nad publicznymi projektami na przykładzie nowego Systemu Informacji Miejskiej w Poznaniu, którą Brandburg miał okazję czynnie współtworzyć wraz z Double Brand oraz Kreativia Printing & Signage Production.

Było to ciekawe doświadczenie pracy zespołowej, procesu projektowania uwarunkowanego wieloma założeniami wyjściowymi, terminami, potrzebami jednostek miejskich itp. – ścierania się procesu twórczego z racjonalnymi i praktycznymi potrzebami urzędu oraz specyfiki Miasta, swobody artystycznej ze z góry narzuconymi wymogami.

DAF_4049_ok
DAF_4046_ok-1
DAF_4015_ok
DAF_4076_ok
DAF_4099_ok

System miał być EWOLUCJĄ nie REWOLUCJĄ – wpisywać się wizualnie w zaprojektowany wiele lat temu system używany w Poznaniu – szare tło, białe litery, duża część kolorystyki, layouty tablic informacyjnych z jednej strony – oraz opierać się na projekcie Kaponiery (projekt: Propaganda) z drugiej. Projekt Kaponiery mocno inspirowany był z kolei Systemem Informacji Brooklyn/ New York – pociągał za sobą wymóg stosowania Helvetiki jako czcionki, układów typograficznych, okrągłych numeracji linii tramwajowych itp. Naszym zadaniem było więc opierając się na tak wielu bazowych wytycznych rozwinąć system na inne obszary miejskiej tkanki, spiąć go w całość – i znaleźć przy tym równocześnie miejsce na własny, indywidualny wkład twórczy. Nie było to zadanie łatwe – ale tak właśnie najczęściej wygląda w praktyce proces projektowania – jest kompilacją: badań, potrzeb, czasu, budżetu i często dopiero na samym końcu doświadczenia czy talentu :)

IKONY_2000px_001
DAF_3951_ok
DAF_4078_ok
DAF_4072_ok

System to całościowe, spójne i czytelne opracowanie obejmujące wszystkie obszary informacji w przestrzeni miasta. Dzięki niemu łatwiej będzie się odnaleźć mieszkańcom, pasażerom komunikacji publicznej, turystom czy kierowcom. Jego dodatkową funkcją jest uatrakcyjnienie miasta, poprawa jego estetyki. W ramach prac udało się wypracować kilka ciekawych rozwiązań np.: stworzenie tzw. walking distance – informacji dla pieszych pokazujących odległości do ważnych obiektów w mieście. System ma zachęcać do pieszego zwiedzania miasta – Poznań jako miasto stosunkowo niewielkie i kameralne idealnie się do tego nadaje – chodzenie pieszo pozwala lepiej poznać miasto i jest często szybsze niż poruszanie się transportem miejskim.

Warta_system_slider_2000px_001
DAF_4021_ok

Brandburg zajmował się w tym projekcie opracowaniem analizy systemów informacji w dużych aglomeracjach światowych i polskich, analizą dzisiejszego systemu funkcjonującego w mieście i w efekcie wytycznymi kierunkowymi dla prac nad Poznańskim systemem informacji. Ponadto zaprojektowaliśmy system identyfikacji i komunikacji dla Rzeki Warty, oznaczenia dla obiektów rekreacyjno-sportowych, parków oraz dużą część ikon (transportowych, rekreacyjnych, miejskich, nadwarciańskich).

Oczywiście trudno nie wspomnieć o pozostałej części zespołu projektowego:

Double Brand – koordynacja prac graficznych, projekty oznaczeń dla ulic, domów, transportu miejskiego (MPK), drogowego, tablic kierunkowych oraz projekt dużej części ikon itp.

Kreativia – była odpowiedzialna za techniczną i wykonawczą część projektu – kształt tablic i elementów systemu, materiały, rozwiązania techniczne.

Karolina Kulmatycka – projekt i bardzo udane dopracowanie części ikon

B-maciej-kawecki_highres

Maciej Kawecki
CEO
Branding Expert / 
Creative Director
Educator

kawecki@brandburg.studio
linkedin: Maciej Kawecki Brandburg

© Brandburg Studio 2020